Yukarı
Çık

TAHIL BİR GIDA ÜRÜNÜ OLDUĞUNDAN
ÖZELLİKLE DEPOLAMA SÜRECİ BAŞLADIĞINDA
SICAKLIK DEĞERLERİNİ SÜREKLİ OLARAK TAKİP EDİLMELİDİR

TAHIL SICAKLIK TAKİP SİSTEMLERİ

FMS Global

Tahılı iyi tanıyoruz...

PDF Doküman
(PDF Document)

Possible Solutions

When you face a warming problem with your grains, there are a few limited solutions:

 1. Grain transfer from one silo to another.
 2. Grain transfer from the silo to the production or somewhere else.
 3. Ventilation with fans
 4. Cooling

Çözüm Yolları

Tahılda kızışma sorunu oluştuğunda yapılacak birkaç sınırlı yöntem vardır;

 1. Silodan siloya aktarma.
 2. Silodan üretime yada başka bir yere aktarma
 3. Fanlar ile havalandırma
 4. Soğutma

Grain Transfer from One Silo

In the process of grain transfer from one silo to another, either between the pallets of chain conveyors or while moving through the elevator ladles, grains dry through ventilation and this disrupts the living spaces of pests.

However, this technique comes also with some downsides. The first is the cost of power. The second is the loss of product quality when the seeds are broken, and it also increases the amount of loss.

Silodan Siloya Tahıl Aktarımı

Bir silodan diğer siloya aktarılırken gerek zincirli konveyörün kürekleri arasında gerekse de elevatör kovalarından geçerken havalanan tahıl bir nebze daha kurumakta ve zararlıların yaşam alanları bozulmaktadır.

Ancak bu yöntemin faydalarının yanı sıra bazı zararları da vardır. Bunlardan birincisi enerji maliyetidir. Ikincisi ise tanelerin aktarımdan dolayı kırılarak zarar görmesiyle ürün kalitesinin düşmesi ve fire miktarının yükselmesidir.

Grain Transfer from the Silo to the Production

If you’re a manufacturer at some adequate capacity, emptying the silo and moving the grains to the production line is an efective way to save your grains. However, this approach also brings some costs with unplanned manufacturing, and unnecessary storage.

Silodan Üretime Aktarım

Üretiminiz varsa ve kapasitesi müsait ise kızışma görülen siloyu boşaltmak ve içindeki tahılı hızlıca üretime almak ürünü yakmamak için bir çözüm yoludur. Ancak bu yöntemin de plansız üretim ve gereksiz depolama gibi bir takım maliyetleri olacaktır.

Storage Risks

Within this environment of abundant water and food, pests multiply quickly to create colonies and thus, threaten your grains.

What are these threats?

 • Bugs and pesticides
 • Mold
 • Fungus
 • Germination
 • Aggregation

Depolama Riskleri

Bir tarafta su bir tarafta da tahıl gibi bol besinli gıdayı bulan zararlılar, hızla çoğalarak koloniler kurar ve tahılınızı risk altına sokarlar.

Nedir bu riskler?

 • Böcek ve haşereler
 • Küf
 • Mantar
 • Çimleme
 • Keseklenme / Topaklanma

Possible Measures

When such problems like pests, mold, fungus, or germination arise, the temperature of the products rise as well. If the grain heats up above normal, it creates a threat for damage.

There are some preparations that should be made as the harvesting season approaches.

 • First of all, a detailed storage cleaning is a must. (Sanitation)
 • Efective ventilation should be provided. (Cleaning of the sava tubes, and the fan engine controls)
 • Temperature observation system should be installed if non-existed, or should go under maintenance work
 • Grain climatization device should be provided if non-existed, or should go under maintenance work

Alınabilecek Önlemler

Haşere, küf, mantar ve çimlenme gibi problemler baş gösterdiğinde ürünlerin ısısı da yükselir. Normalin üzerinde ısınan tahılda tüm ürünün zarar görme riski ortaya çıkar.

Hasat sezonu yaklaşırken depolarda yapılması gerek bazı hazırlıklar vardır;

 • Öncelikle iyi bir depo temizliği gereklidir. (Sanitasyon)
 • Iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. (Sava kanallarının temizliği ve fan motorların kontrolü)
 • Sıcaklık takip sistemi yoksa tedarik edilmeli varsa bakımı yapılmalıdır.
 • Tahıl iklimlendirme cihazı yoksa tedarik edilmeli varsa bakımı yapılmalıdır.

Temperature Monitoring System

When your silo or storage is empty, temperature observation probes are hung from its roof. On these probes, there are temperature sensors installed with a distance of one meter or two. When the silo is filled, these sensors remain under the grains, and electronically let you know of any changes in temperature.

These temperature control systems that come with alarm features inform you through a computer or a cellphone in case of an undesirable temperature rise.

Isı Kontrol Sistemi

Silo ya da deponuz boş iken çatısına sıcaklık takip prob’ları (sondaları) asılır. Bu prob’ların üzerinde 1 veya 2 metre aralıklarla sıcaklık sensörleri mevcuttur. Tahıl doldurulduğunda ürünün içinde kalan bu sensörler, online olarak sizlere tüm sıcaklık değişimlerini bildirir.

Alarm kurulum özelliği olan bu ısı kontrol sistemleri, arzu edilmeyen sıcaklık yükselmeleri olduğunda gerek bilgisayarınızdan gerekse cep telefonunuzdan anında size haber verir.

Observation of Stored Grains

For a healthy outcome, temperature changes in the storages should be observed through weekly reports.

 1. Temperature changes within the silo/storage that disrupt homogeneity up to 8 to 10°C (45 to 50°F), like if one part measures around 17°C (62°F) and 28°C (82°F) to 30°C (85°F) in another...
 2. If the grain temperature within a silo is warmer than night and day average above a 10°C (50°F) margin...
 3. If a specific area grows 2°C (35°F) or more every week when you compared the weekly sensor reports... Then it means there is a problem with the grains in your silo or storage, and you need to take immediate measures.

Depolanan Tahılın Takibi

Sağlıklı bir ürün için haalık raporlar alınarak depolardaki sıcaklık değişimleri takip edilmelidir.

 1. Silo/depo içinde 8-10 derece homojenliği bozan sıcaklık değişiklikleri. Örneğin her taraf 17-18 derece iken belli bir bölgede tahılın sıcaklığı 28-30 derece ise,
 2. Gece ve gündüz sıcaklık ortalamasına 10 derece daha eklediğinizde silo içindeki tahılınız bu değerden daha yüksek ise,
 3. Sensör bazında aldığınız raporlarda, aynı nokta her haa 2 derece veya daha fazla yükseliyor ise, Silo veya deponuzdaki tahılda problem var demektir ve acil olarak önlem almanız gerekir.

Neden tahıl sıcaklığını ölçmeliyiz?

Tahıl bir gıda ürünü olduğundan her daim zararlıların tehdidi altındadır. Özellikle de tahıl veya hava nemli ise küf, mantar, böceklenme, bitlenme veya çimlenme gibi ortamlar hızla oluşabilir. Bu durum tahılın hastalanması demek aynı zamanda ateşinin yükselmesi demektir. Eğer sıcaklığını izlemiyor ve bunun için önlem almıyorsanız değerler o kadar yükselebilir ki ürününüz tutuşabilir ve tüm deponuzda ki tahılı kaybedebilirsiniz.

7/24 Müşteri Destek Hattı

0553 310 33 32

7/24 Müşteri Bilgi Hattı

info@fmsglobal.com.tr

  WhatsApp